برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معروف ترین اصطلاحات انگلیسی در مورد سن و سال

زبان انگلیسی هم مثل فارسی خودمان دارای اصطلاحات متعددی است که هر کدام معنی خاصی دارند در این مقاله می خواهیم اصطلاحاتی که در مورد سن در انگلیسی وجود دارد را برایتان بیان کنیم پس در ادامه با ما باشید.

اصطلاحات انگلیسی در مورد سن

ادای جونا رو در آوردن به انگلیسی
ادای جونا رو در آوردن به انگلیسی

Act (one’s) Age

معنی:وقتی فردی کاری را انجام می دهد که به سن و سالش نمی خورد از این اصطلاح استفاده می شود.

Will you act your age! Your acting like a child.

معنی مثال:آیا شما مطابق سن تان رفتار می کنید!شما مثل بچه ها رفتار می کنید.

نکته مهم: به جای کلمه one’s در عبارت Act (one’s) Age باید از صفت ملکی استفاده کنید.

A Grand Old Age

معنی:بسیار پیر،کهنسال

He died at the grand old age of 99.

معنی مثال:او در 99 سالگی وقتی خیلی پیر بود فوت کرد.

A Coon’s Age

معنی:برای مدت زمان طولانی

I haven’t been to New York in a coon’s age.

معنی مثال:من برای مدت طولانی در نیویورک نبودم.

زندگی سالم داشتن به انگلیسی
زندگی سالم داشتن به انگلیسی

At The Ripe Old Age

معنی:وقتی کسی زندگی سالمی داشته و مدت زمان طولانی عمر می کند از این اصطلاح استفاده می شود.

She passed away at the ripe old age of 95.

معنی مثال:او در سن 95 سالگی(به خاطر داشتن زندگی سالم)فوت کرد.

اصطلاح دست و پا چلفتی بودن
اصطلاح دست و پا چلفتی بودن به انگلیسی

Awkward Age

معنی:این اصطلاح زمانی استفاده می شود که نوجوانی در سنین پایین خجالتی و دست و پا چلفتی است

Sorry, she is just at that awkward age, but she will soon grow out of it.

معنی مثال:ببخشید.او نوجوان(خجالتی،دست و پا چلفتی) است.اما به زودی رشد می کند و از این شرایط خارج می شود.

اصطلاح به سن بلوغ رسیدن در زبان انگلیسی

To Come Of Age

معنی:به بلوغ رسیدن

My parents came of age in the 1920s.

معنی:والدین من در دهه 1920 به بلوغ رسیدند.

In This Day And Age

معنی:در حال حاضر

When I was a child, we used to be able to leave the doors unlocked, but you can’t do that in this day and age.

معنی مثال:وقتی من بچه بودم می تونستم در رو قفل کنم اما شما در حال حاضر نمی تونید.

اصطلاح پیر شدن به انگلیسی
اصطلاح پیر شدن به انگلیسی

To Feel One’s Age

معنی: فهمیدن پیر شدن فردی

I am so sore from playing football last night. I am definitely starting to feel my age.

معنی مثال: دیشب خیلی توی فوتبال زخمی شدم،من دقیقا فهمیدم که پیر شدم.

اصطلاح دوره(سن) طلایی زندگی در انگلیسی چیه؟

Golden Age

معنی: دوره ی زمانی که فرد یا چیزی خیلی موفق است.دوره طلایی

My grandma grew up in the golden age of good American Literature.

معنی مثال: مادر بزرگ من در دوره طلایی ادبیات آمریکا بزرگ شده است.

At The Tender Age Of

معنی: در دورانی جوانی یا بچگی

She was able to play the piano at the tender age of 6 years old.

معنی مثال:او می قادر بود در دوران بچگی وقتی شش سالش بود پیانو بزنه.

To Be Pushing An Age

معنی: به سن خاصی رسیدن

Wow, Greg looks old, he’s got to be pushing 50 now.

معنی مثال:واو.گرگ پیر به نظر می رسه.او هم اکنون 50 سال دارد.

On The Wrong Side Of An Age

معنی: وقتی می خواهیم بگوییم به فردی بیشتری از سن خاصی(مثلا 20یا 30 سال) می خورد از این عبارت استفاده می شود.

He is on the wrong side of 30.

معنی مثال: به او بیشتر از 30 سال می خورد.

To Look (One’s) Age

معنی:سن و سالی که از چهره فرد به نظر می آید.

He is starting to look his age.

معنی مثال: از جهره اش به نظر می یاد ابتدایی باشه.

اصطلاح ناتوان شدن به واسطه پیری در انگلیسی
اصطلاح ناتوان شدن به واسطه پیری در انگلیسی

Over The Hill

معنی:اگر فردی پیر شده باشد و قادر به انجام کاری نباشد از این اصطلاح برای شوخی با وی و گفتن بدرد نخور بودنش استفاده می شود.

How do you feel now that you are 50 years old? I feel like I am officially over the hill.

معنی مثال: چه احساسی داری الان که 50 سالته؟من احساس می کنم به طور رسمی بدرد نخور شدم.

Put Years On Someone

معنی: این اصطلاح زمانی استفاده می شود که برخی رفتار ها یا اتفاقات که باعث می شود سن کسی بیشتر دیده شود.

All that stress has put years on him.

معنی مثال: همه این استرس ها باعث شده او پیر تر از سنش به نظر بیاد.

دل زنده بودن به انگلیسی
دل زنده بودن به انگلیسی

To Be Young At Heart

معنی: قبلش جوان است.از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که فرد جوری رفتار می کند که از سنش جوان تر به نظر می آید.معمولا این اصطلاح جنبه مثبت دارد.

Even though grandpa is older now, he still is young at heart.

معنی مثال: اگرچه پدر بزرگ اکنون پیرتر است ولی دلش جونه.

I wasn’t born yesterday

معنی:منظور از این عبارت این است که انقدر بی اطلاع نیستم که بتوانی فریبم دهی.البته معنی بچه که نیستم هم می دهد.

He can’t fool me. You know, I wasn’t born yesterday.

معنی مثال: او نمی تواند منو  گول بزنه،بچه نیستم که فریب بخورم.

Getting On In Years

معنی: پیرتر شدن

She is definitely getting on in years, but she still looks good for her age.

معنی مثال: او قطعا پیر تر شده اما هنوز هم به نسبت سنش خوب به نظر می یاد.

قاطی مرغا شدن به انگلیسی
قاطی مرغا شدن به انگلیسی

Leave The Nest

معنی: قاطی مرغا رفتن

He finally left the nest at 25 years old.

معنی مثال: او سرانجام در 25 سالگی رفت قاطی مرغا.(ازدواج کرد و از خانه پدر و مادرش رفت.)

Empty Nester

معنی: این اصطلاح برای پدر مادر هایی استفاده می شود که همه بچه هاشونو عروس و داماد کردند.

It was difficult for her to be an empty nester because she missing seeing her children every day.

معنی: این براش سخته که همه بچه هاشو فرستاده خونه بخت چون دیدن هروز بچه هاشو از دست داده.

Long In The Tooth

وقتی فردی برای انجام کاری پیر باشد از این اصطلاح استفاده می شود.

He is a little long in the tooth to be out on the dance floor don’t you think?

معنی: او یک مقدار برای رقصیدن در محل رقص پیر نیست.شما این طور فکر نمی کنید.

To Be No Spring Chicken

معنی:این عبارت به معنای جوان نبودن است.

I’m no spring chicken, but I can beat you in football any day.

معنی مثال:من جوان نیستم،اما می تونم هر روز تو رو توی فوتبال شکست بدم.

To Rob The Cradle

معنی: این اصطلاح زمانی استفاده می شود که فردی با شخصی که خیلی از خودش کوچک تر است رابطه عاشقانه دارد.

He is 35 years old and yet he is dating a 25-year-old. Talk about robbing the cradle.

معنی:او سی و پنج سالشه و هنوز دنبال دوست 25 سال است.دارم در مورد رابطه عاشقانه با یکی خیلی کوچیک تر از خودش صحبت می کنم.

فراموشی گرفتن به انگلیسی
فراموشی گرفتن به انگلیسی

To Have A Senior Moment

معنی: الزایمر گرفتن،فراموشی گرفتن.

I must be having a senior moment because I can not remember where I put my car keys.

معنی: من باید فراموشی گرفته باشم چون به یاد نمی یارم کلید های ماشینمو کجا گذاشتم.

To Be Wise Beyond (One’s) Years

معنی:باهوش تر از سن خود بودن

Even though he is young, he has demonstrated to be wise beyond his years.

معنی: با وحود این که او جوان است.باهوش تر از سن اش نشان می دهد.

To Be Past (Your/Its) Prime

معنی:بعد از موفق ترین و بهترین سال های زندگی

He showed that he can still play basketball, but he is definitely past his prime.

معنی مثال:او نشان داد که هنوز هم می تونه بسکتبال بازی کنه،اما بهترین و موفق ترین سالهایش گذشته است.

You Can’t Put An Old Head On Young Shoulders

معنی: این عبارت بیان گر این است که نمی توان انتظار داشت یک جوان به اندازه یک فرد مسن خرمند باشد.

معرفی اسامی خوشمزه ترین خوراکی ها به انگلیسی

Young Blood

معنی:خون تازه اضافه کردن،افزودن شخصی که انرژی و ایده های تازه دارد.

We need to get some young blood on our team.

معنی مثال: ما نیاز داریم به تیم مون افرادی با انرژی و با ایده های تازه اضافه کنیم.

سن قانونی به انگلیسی چی میشه؟

Underage

معنی:سن قانونی

There need to be better laws to combat underage drinking.

معنی مثال: برای مقابله با مشروبات الکلی زیر سن قانونی باید قوانین بهتری وجود داشته باشد.