بهترین اپلیکیشن های تمرین اسپیکینگ

اگر پس از ترم ها درس خواندن در کلاس های زبان گوناگون نمی توانید به درستی انگلیسی صحبت کنید، این رویه بیهوده را رها نمایید و با بهترین اپلیکیشن های تمرین اسپیکینگ مهارت گفتاری تان را تقویت کنید. مهارت گفتاری زبان انگلیسی یا اسپیکینگ یعنی چی؟ یعنی توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی به طوری …

ادامه مطلب

بهترین اپلیکیشن های تقویت لیسنینگ

امروز و در این مقاله می خواهم با معرفی بهترین اپلیکیشن های تقویت لیسنینگ مشکل عدم تشخیص معنی کلمات انگلیسی در یک فیلم یا گفتگو را برای تان حل کنم. لیسنینگ چیست؟ مهارت گوش دادن (لیسنینگ) یعنی توانایی تشخیص کلمات انگلیسی در یک گفتگو یا فیلم و ترجمه آنی آنها در ذهن چرا باید برای …

ادامه مطلب