برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مکالمه انگلیسی در بخش فوریت های پزشکی اورژانس + فایل صوتی

بخش فوریت های پزشکی اورژانس یکی از مهم ترین قسمت های هر بیمارستانی است. از این رو تصمیم گرفتم سه تا از مکالمه های رایج در این مکان را برای تان در ادامه قرار دهم.

مکالمه با دکتر فوریت های پزشکی

مکالمه در مرکز فوریت های پزشکی
مکالمه در مرکز فوریت های پزشکی

A: What seems to be the problem?

A: به نظر می رسه مشکلی وجود داره اون چیه؟

B: Oh, my God! It’s my stomach. It’s killing me!

B: اوه خدای من،معده ام داره منو می کشه!

A: Where does it hurt the most?

A: کجاش بیشتر درد می کنه؟

B: Right here! It hurts right here!

B: همین جاش،همین جاش درد می کنه

A: How long has it felt like this?

A: چه مدت است این احساس را دارید؟

B: I felt OK when I woke up, and then, suddenly, I had this really sharp pain.

B: موقه ای که از خواب بیدار شدم حالم خوب بود،ناگهان این درد شدید برام بوجود آمد.

A: Do you have a history of stomach pain?

A: آیا سابقه معده درد دارید؟

B: No, and I haven’t done anything out of the ordinary.

B: نه و هیچ کار غیر عادی انجام ندادم.

A: I think that we are going to have to get you to an emergency room right away.

A: فکر می کنم باید فوراً شما رو به اورژانس ببرم.

B: Thank you for helping me.

B: ممنونم که کمکم کردید.

مکالمه در مورد فوریت های پزشکی به انگلیسی

مکالمه در اورژانس
مکالمه در اورژانس

A: Can you tell me where it hurts?

A: می تونید به من بگید کجاش درد می کنه؟

B: I am so glad they called you. It feels like something is really wrong with my stomach!

B: خوشحالم اونا با شما تماس گرفتند،احساس می کنم واقعاً مشکلی در شکم ام وجود دارد.

A: Does it hurt when I push here?

A: آیا وقتی اینجا رو فشار می دم درد داره؟

B: It’s mostly on my right side. Right here!

B: بیشتر سمت راست منه، درست همین جا

A: Have you been feeling this way for awhile?

A: آیا مدتی است که این احساس را دارید؟

B: I started feeling kind of sick last night after dinner, but this morning the pain got really bad!

B: حس بیماری دیشب بعد از شام شروع شد اما امروز صبح درد واقعاً بد شد.

A: Have you eaten anything unusual lately?

A: آیا اخیراً چیز غیر معمولی خوردید؟

B: No, not that I remember.

B: نه،اینو یادم نمی یاد.

A: We are going to take you to an emergency room right now.

A: همین الان شما رو به اورژانس می بریم.

B: I will feel better when I know what the problem is. Thank you.

B: حالم بهتر میشه وقتی بفهمم مشکل چیه،ممنون

مکالمه انگلیسی فوریت های اورژانسی

A: Where are you feeling the pain?

A: کجا درد احساس می کنید؟

B: I can’t stand up! My stomach is killing me!

B:نمی تونم بلند شم،معده ام منو کشت.

A: Can you put your hand where it hurts the most?

A: آیا می تونید دست تون رو بذارید جایی که بیشتر درد می کنه؟

B: It hurts smack in the middle of my gut!

B: وسط روده ام درد می کنه.

A: Did this just come on suddenly?

A: آیا این اتفاق ناگهانی رخ داد؟

B: I felt OK until an hour or so ago, and then I just doubled over.

B: تا یک ساعت پیش حالم خوب بود اما ی دفعه درد دوبرابر شد.

A: Have you exercised strenuously or played sports recently?

A: آیا اخیراً تمرین بدنسازی یا ورزش شدید داشتید؟

B: No, and I don’t usually get a lot of stomachaches.

B: نه، معمولاً زیاد معده درد ندارم.

A: We need to get you to an emergency room to see what the problem is.

A: باید به اورژانس بریم تا ببینیم مشکل چیه

B: I think that that is the best way to figure out what is causing this. Thank you.

B: فکر می کنم این بهترین راه برای کشف علتِ شه. ممنون

ویدیو مکالمه در مرکز فوریت های پزشکی

کلام آخر

گروه ما قصد دارد تمامی مکالمه های ضروری زبان انگلیسی را در اختیار تان قرار دهد از این رو در خواست دارم برای شنیدن سایر مکالمه های مهم مقاله های زیر را بخوانید.

همان طور که می دانید همه مکالمه های انگلیسی در این چهار،پنج موضوع خلاصه نمی شود از این رو پیشنهاد می کنم پک کامل مکالمه را از سایت ما دریافت کنید.