برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

جدول حیوانات اهلی به انگلیسی

حیوانات اهلی یا Pets به انگلیسی جانورانی هستند که ما همه روزه در اطراف خود می بینیم.در این درس می خواهیم اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی را برای شما بیان کنیم تا بیشتر با تصویر و تلفظ اسم شان آشنا شوید.

نام انگلیسی حیوان اهلی ترجمه فارسی تلفظ آمریکایی تلفظ بریتانیایی
Cat گربه cat cat
Dog سگ daag dog
Goldfish ماهی قرمز gowld·fish gowld·fish
Hamster همستر ham·str ham·stuh
Kitten بچه گربه ki·tn ki·tn
Mouse موش maws maws
Parrot طوطی peh·ruht pa·ruht
Puppy توله سگ puh·pee puh·pee
Rabbit خرگوش ra·buht ra·buht
Tropical fish ماهی استوایی traa·puh·kuhl fish tro·puh·kuhl fish
جدول حیوانات اهلی به انگلیسی

 

10 حیوان اهلی به زبان انگلیسی

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:گربه

گربه به انگلیسی
گربه به انگلیسی

Cat

I love cats. 

معنی مثال: من گربه ها را دوست دارم.

The cat would like to eat the mouse.

معنی مثال:گربه دوست دارد موش بخورد.

سگ

سگ به انگلیسی
سگ به انگلیسی

Dog

We lost two dogs.

معنی مثال:ما دو تا سگ گم کردیم.

An old dog will learn no new tricks.

معنی مثال:یک سگ پیر هیچ ترفند جدیدی را یاد نمی گیرد.

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:ماهی قرمز

ماهی به انگلیسی
ماهی به انگلیسی

Goldfish

(جمع کلمه: goldfish)

The pool was alive with goldfish.

معنی مثال: استخر با ماهی قرمز گویی زنده بود.

There are goldfish in the pond.

معنی مثال: در دریاچه ماهی قرمز وجود دارد.

همستر

همستر به انگلیسی
همستر به انگلیسی

Hamster

He loved his hamster more than anything in the world.

معنی مثال:او همستر هایش را بیشتر از هرچیزی در دنیا دوست داشت.

I’ve got two gerbils and a hamster.

معنی مثال: من دو تا گریبل(نوعی موش) و یک همستر دارم.

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:بچه گربه

بچه گربه انگلیسی
بچه گربه انگلیسی

Kitten

I dropped the kitten in the water.

معنی مثال:من بچه گربه را درون آب انداختم.

She nursed her kitten all evening.

او تمام بعد از ظهر را از بچه گربه خود پرستاری کرد.

موش

موس به انگلیسی
موش به انگلیسی

Mouse

The mouse moved, not me.

معنی مثال:موش حرکت کرد،نه من

A lion at home, a mouse abroad

معنی مثال: درخانه شیر است در بیرون موش

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:طوطی

طوطی به انگلیسی
طوطی به انگلیسی

Parrot

He also had a parrot.

معنی مثال: او همچنین یک طوطی دارد.

He keeps a parrot in a birdcage in his living room.

معنی مثال: او طوطی را در قفس پرنده در پذیرایی نگه می دارد.

توله سگ به انگلیسی

توله سگ به انگلیسی
توله سگ به انگلیسی

Puppy

We’ll give you a puppy.

معنی مثال:ما به شما یک توله سگ خواهیم داد.

The puppy was gnawing on a bone.

معنی مثال:توله سگ داشت استخوان را می خورد.

معرفی 30 حیوان وحشی خطرناک به انگلیسی

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:خرگوش

خرگوش به انگلیسی
خرگوش به انگلیسی

Rabbit

Most rabbits pulled out of a hat.

معنی مثال:بیشتر خرگوش ها را از کلاه بیرون می کشیدند.

نکته: این جمله زمانی بیان می شود که نویسنده یا گوینده بخواهد بگوید کاری غیر منتظره انجام گرفته است.

A rabbit was caught in the snare.

معنی مثال:خرگوشی در دام گرفتار شده بود.

ماهی استوایی(گرمسیری)

ماهی های گرمسیری به انگلیسی
ماهی های گرمسیری به انگلیسی

Tropical fish

(جمع: tropical fish)

Fishkeepers often keep tropical fish in freshwater and saltwater aquariums.

معنی مثال:افرادی که ماهی نگهداری می کنند معمولا ماهی های گرمسیری را در آب شور و آب شیرین نگهداری می دارند.

Tropical fish swam slowly around in the tank.

معنی مثال: ماهی های گرمسیری در مخزن به آرامی شنا می کردند.

اسامی حیوانات اهلی به انگلیسی:لاکپشت

لاک پشت به انگلیسی
لاک پشت به انگلیسی

Turtle

Some people I’ve met can keep their pets alive, but few can keep a turtle or tortoise and have them thrive.

معنی مثال:برخی از افرادی که من دیدم می تونن حیوانات اهلی خود شون زنده نگه دارند اما تعداد کمی از افراد می توانند از لاک پشت و tortoise  نگهداری کنند و پرورشون بدهند.

The sea turtle is an endangered species .

معنی مثال:لاک پشت های دریایی جزء گونه های در خطر انقراض هستند.

پیشنهاد نویسنده

حیوانات اهلی دارای دسته های گوناگونی هستند که ما فقط 10 تا از معروف ترین هایشان به شما معرفی کردیم اگر می خواهید با دسته های گوناگون این حیوانات زیبا آشنا شوید مقالات زیر را مطالعه بفرمایید.

درضمن برای آموزش سریع تر و بهتر می توانید از نرم افزار قدرتمند چکامه استفاده کنید تا مهارت های زبانی تان به سرعت پیشرفت کند.