برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

3 مکالمه صوتی انگلیسی درباره آب و هوا

صحبت در مورد آب و هوا یکی از مرسوم ترین مکالمه های هر زبانی است. انگلیسی هم کم مکالمه در این حوضه ندارد. لذا تصمیم گرفتم سه تا از بهترین گفتگو های انگلیسی در حوضه آب و هوا را در اختیار تان قرار دهم.

مکالمه درباره آب و هوای امروز

مکالمه در مورد آب و هوا
مکالمه در مورد آب و هوا

A: It’s an ugly day today.

A: امروز چه روز بدیه.

B: I know. I think it may rain.

B: می دونم،فکر کنم بارون بباره

A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.

A: اواسطه تابستونه نباید امروز بارون بباره.

B: That would be weird.

B: عجیبه.

A: Yeah, especially since it’s ninety degrees outside

آزه،مخصوصاً که بیرون 90 درجه است.

B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.

B: می دونم،این وحشتناک بود اگه بارون می بارید و بیرون گرم بود.

A: Yes, it would be.

A: بله، می شود

B: I really wish it wasn’t so hot every day.

B: واقعا،کاش هر روز این قدر گرم نبود.

A: Me too. I can’t wait until winter.

A: منم همین آرزو رو دارم،من نمی تونم تا زمستان صبر کنم.

B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.

B:  منم مثل تو زمستان را دوست دارم اما اونم بعضی اوقات خیلی سرد میشه.

A: I’d rather be cold than hot.

A: سرما رو به گرما ترجیح می دم

B: Me too.

B: منم.

مکالمه در مورد آب و هوا

A: It doesn’t look very nice outside today.

A: امروز بیرون خیلی خوب به نظر نمی رسه؟

B: You’re right. I think it’s going to rain later.

B: راست میگی ، فکر کنم بارون بیاد.

A: In the middle of the summer, it shouldn’t be raining.

A: وسط تابستون فک نکنم بارون بیاد.

B: That wouldn’t seem right.

B: قبول دارم درست به نظر نمی یاد.

A: Considering that it’s over ninety degrees outside, that would be weird.

A: با توجه به این که هوای بیرون بیش از 90 درجه است،عجیبه.

B: Exactly, it wouldn’t be nice if it started raining. It’s too hot.

B: دقیقاً، اگه بارون شروع می شد تو این گرما خوب نمی شد

A: I know, you’re absolutely right.

A: می دونم شما کاملاً درست می گی.

B: I wish it would cool off one day.

B: ای کاش یک روز خنک می شد.

A: That’s how I feel, I want winter to come soon.

A: منم همین احساس رو دارم ،دوست دارم زمستون زود بیاد.

B: I enjoy the winter, but it gets really cold sometimes.

B: من از زمستون لذت می برم ولی گاهی اوقات خیلی سرد میشه.

A: I know what you mean, but I’d rather be cold than hot.

A: من منظور شما  رو می فهمم ولی ترجیح می دم سرد باشم تا گرم.

B: That’s exactly how I feel.

B: این دقیقاً همون حسیه که من دارم.

مکالمه دو انگلیسی زبان در مورد آب و هوا

مکالمه در مورد آب و هوای گرم
مکالمه در مورد آب و هوای گرم

A: I wish it was a nicer day today.

A: کاش امروز روز بهتری بود

B: That is true. I hope it doesn’t rain.

B: راست میگی، امیدوارم بارون نباره.

A: It wouldn’t rain in the middle of the summer.

A: وسط تابستون که بارون نمی باره.

B: It wouldn’t seem right if it started raining right now.

B: به نظر درست نمی یاد اگه بارون در حال حاضر شروع به باریدن کنه.

A: It would be weird if it started raining in ninety degree weather.

A: عجیبه اگه تو دمای 90 درجه بارون شروع به باریدن کنه.

B: Any rain right now would be pointless.

B: هر بارانی در حال حاضر بی معنی خواهد بود

A: That’s right, it really would be.

A: درسته، واقعاً چنین خواهد بود.

B: I want it to cool down some.

B: من دوست دارم هوا اندکی خنک تر بشه.

A: I know what you mean, I can’t wait until it’s winter.

منظورتو می فهمم.نمی تونم تا زمستون صبر کنم.

B: Winter is great. I wish it didn’t get so cold sometimes though

زمستون خوبه،ای کاش گاهی اوقات اینقدر سرد نشه.

A: I would rather deal with the winter than the summer.

ترجیح می دم با زمستان سرو کار داشته باشم تا تابستان

B: I feel the same way

B: منم همین احساس رو دارم.

کلام آخر

ما در شیوا لرن معتقدیم مکالمه مهم ترین بخش آموزش زبان است . از این رو در پست های زیر ده ها مکالمه کاربردی زبان انگلیسی را در اختیارتان قرار دادیم.

چند پیشنهاد کاربردی برای زبان آموزان تازه کار

  • همه مکالمه های بالا و 100 گفتگو دیگر در پک کامل مکالمه شیوا لرن موجود است.
  • اگر دنبال پادکست های حرفه ای برای بهبود مهارت لیسنینگ تان هستید به مقاله 20 پادکست انگلیسی برای مبتدی ها مراجعه کنید.
  • برای بهبود مهارت گفتگو به زبان انگلیسی می توانید مقاله تکنیک های تقویت مکالمه را مطالعه بفرمایید.