برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش خرید دارو از داروخانه

یکی جا هایی که بعد از بیماری ناگزیر می شود به آنجا بروید داروخانه است. از این می خواهم در قالب مکالمه خرید لوسیون اصطلاحات کاربردی این فضا را به شما یاد بدهم. پس با من همرا باشید.

مکالمه در مورد خرید دارو از داروخانه

دانلود مکالمه خرید دارو از داروخانه
دانلود مکالمه خرید دارو از داروخانه

A: Excuse me, could you help me pick out a lotion?

A: ببخشید،می تونید به من کمک کنید یک لوسیون انتخاب کنم؟

B: Sure, what is the problem?

B: مطمئناً، مشکل کجاست؟

A: I got poison oak while hiking, and I need something to help me with the itching.

A: درحین پیاده روی بلوط سمی گرفتم و به چیزی برای رفع خارش نیاز دارم.

B: I can suggest a product called Technu that comes in a lotion or cream.

B: من می تونم محصولی به نام تکنو رو پیشنهاد بدم که به صورت کرم و لوسیون عرضه میشه.

A: Which do you prefer?

A: کدوم رو ترجیح می دید؟

B: Hikers tell me that the cream is best because it stays on longer.

B: کوهنوردان به من می گویند که کرم بهتره است چون مدت بیشتری روی آن می ماند.

A: Is there anything else I can do to help with the itching?

A: آیا کار دیگه هست که برای رفع خارش انجام بدم؟

B: You can take an antihistamine.

B: می تونید آنتی هیستامین بگیرید.

A: Thank you so much for all of the information.

A: برای تمامی اطلاعاتی که دادید ممنونم.

B: You are welcome. Please feel free to ask me a question any time you need help.

B: خواهش می کنم،لطفاً هر وقت که به کمکی نیاز داشتید از من سوال بپرسید.

مکالمه در مورد خرید لوسیون در داروخانه

مکالمه انگلیسی خرید دارو از داروخانه
مکالمه انگلیسی خرید دارو از داروخانه

A: I need help picking out a lotion.

A: من برای انتخاب لوسیون به کمک نیاز دارم.

B: It would be my pleasure to help you. What do you need help with?

B: خوشحال می شم بتونم کمک تون کنم،برای چه چیزی کمک نیاز دارید؟

A: I picked up some poison oak while hiking, and I can’t stop itching.

A: هنگام پیاده روی مقداری بلوط سمی کندم و حالا نمی تونم خارش رو متوقف کنم.

B: We have Technu, and it is available in lotion or cream.

B: ما محصولی به نام تکنو داریم که به صورت کرم و لوسیون در دسترسه

A: Do you find that one works better than the other?

A: فکر می کنید کدومشون بهتره؟

B: I have heard that the cream is longer lasting.

B: من شنیدم کرم ماندگاری بیشتری داره.

A: Is there anything I can take that will help with the itching?

A: آیا چیز دیگه ای هم وجود داره که به توقف خارشم کمک کنه؟

B: If you take an antihistamine, that would help a lot.

B: اگه  آنتی هیستامین مصرف کنید بهتون کمک زیادی می کنه

A: Thank you for helping me figure out what to do with my poison oak.

A: از شما ممنونم که به من کمک کردید تا بفهمم با بلوط سمی ام چه کنم.

B: It was a pleasure. Come back anytime.

B: لذت بخش بود،هر وقت خواستی برگرد.

مهارت های تقویت کردن مکالمه

مکالمه انگلیسی خرید لوسیون از داروخانه

A: Can you help me find a lotion for a problem I am having?

A: می تونید به من کمک کنید ی لوسیون برای مشکلی که دارم پیدا کنم؟

B: That’s what I am here for. What questions can I answer for you?

B: برای همین اینجام، چه سوالی دارید که بتونم پاسخ بدم؟

A: I have poison oak, and I need help with the rash that won’t stop itching.

A: من بلوط سمی دارم،برای جوش هایی که خارش اش متوقف نمی شود کمک می خوام.

B: The best product is Technu, and you can buy either the lotion or cream.

B: بهترین محصول تکنو است که  شما می تونید به صورت کرم یا لوسیون بخریدش.

A: Which one is best?

A: کدوم بهتره؟

B: The cream form is very popular.

B: کرم محبوب تره

A: Can I do anything else to help with the itching?

A: آیا می تونم کار دیگه ای برای کمک به خارش انجام بدم؟

B: You could also take an antihistamine to help the rash go away quicker.

B: شما همچنین می تونید از آنتی هیستامین برای رفتن سریع جوش ها استفاده کنید.

A: I appreciate you helping me find a solution to the itching.

A: از شما که به من کمک کردید راه حلی برای خارش پیدا کنم سپاسگذارم.

B: Anytime you have a question, please feel free to ask.

B: هر زمان سوالی داشتید لطفا بپرسید.

کلام آخر

اگر برای ارتباط برقرار کردن با خارجی ها نیاز مهارت مکالمه دارید به همین یک مقاله بسنده نکنید و مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

همه این مکالمه ها و صد تا گفتگو دیگر انگلیسی را می توانید از پک کامل مکالمه دانلود کنید.