10 اصطلاح حیاتی زبان ترکی برای زندگی در ترکیه

یکی مهم ترین نشانه های ادب در هر زبانی خوشامد گویی و خداحافظی گرم است. در زبان ترکی اصطلاحات و کلمات متعددی برای شروع یا خاتمه یک مکالمه وجود دارد که در زیر به طور کامل آنها را معرفی می کنیم. فایده یادگیری اصطلاحات زیر چیست؟ در فرهنگ ترکی، مثل بسیاری دیگر از فرهنگ های …

ادامه مطلب